Ngoại trưởng Pháp: Thương vụ mua bán 36 chiến đấu cơ với Ấn Độ mang lại lợi ích cho cả hai bênNgoại trưởng Pháp: Thương vụ mua bán 36 chiến đấu cơ với Ấn Độ mang lại lợi ích cho cả hai bênNgoại trưởng Pháp: Thương vụ mua bán 36 chiến đấu cơ với Ấn Độ mang lại lợi ích cho cả hai bênNgoại trưởng Pháp: Thương vụ mua bán 36 chiến đấu cơ với Ấn Độ mang lại lợi ích cho cả hai bênNgoại trưởng Pháp: Thương vụ mua bán 36 chiến đấu cơ với Ấn Độ mang lại lợi ích cho cả hai bên

Ngoại trưởng Pháp: Thương vụ mua bán 36 chiến đấu cơ với Ấn Độ mang lại lợi ích cho cả hai bên

ANTD.VN -Ngày 18-11, phát biểu trong chuyến thăm Ấn Độ, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian cho rằng thương vụ mua bán máy bay chiến đấu Rafale giữa Paris và New Delhi không chỉ giúp Ấn Độ tăng cường an ninh mà đây còn là một thắng lợi đối với cả hai nước.