Ngỡ ngàng với cảnh đẹp như tranh của suối Yến chùa Hương mùa hoa súng tháng 11 ảnh 1Ngỡ ngàng với cảnh đẹp như tranh của suối Yến chùa Hương mùa hoa súng tháng 11 ảnh 2Ngỡ ngàng với cảnh đẹp như tranh của suối Yến chùa Hương mùa hoa súng tháng 11 ảnh 3Ngỡ ngàng với cảnh đẹp như tranh của suối Yến chùa Hương mùa hoa súng tháng 11 ảnh 4Ngỡ ngàng với cảnh đẹp như tranh của suối Yến chùa Hương mùa hoa súng tháng 11 ảnh 5Ngỡ ngàng với cảnh đẹp như tranh của suối Yến chùa Hương mùa hoa súng tháng 11 ảnh 6Ngỡ ngàng với cảnh đẹp như tranh của suối Yến chùa Hương mùa hoa súng tháng 11 ảnh 7Ngỡ ngàng với cảnh đẹp như tranh của suối Yến chùa Hương mùa hoa súng tháng 11 ảnh 8Ngỡ ngàng với cảnh đẹp như tranh của suối Yến chùa Hương mùa hoa súng tháng 11 ảnh 10Ngỡ ngàng với cảnh đẹp như tranh của suối Yến chùa Hương mùa hoa súng tháng 11 ảnh 11Ngỡ ngàng với cảnh đẹp như tranh của suối Yến chùa Hương mùa hoa súng tháng 11 ảnh 12Ngỡ ngàng với cảnh đẹp như tranh của suối Yến chùa Hương mùa hoa súng tháng 11 ảnh 13Ngỡ ngàng với cảnh đẹp như tranh của suối Yến chùa Hương mùa hoa súng tháng 11 ảnh 14Ngỡ ngàng với cảnh đẹp như tranh của suối Yến chùa Hương mùa hoa súng tháng 11 ảnh 15Ngỡ ngàng với cảnh đẹp như tranh của suối Yến chùa Hương mùa hoa súng tháng 11 ảnh 16Ngỡ ngàng với cảnh đẹp như tranh của suối Yến chùa Hương mùa hoa súng tháng 11 ảnh 17

Ngỡ ngàng với cảnh đẹp như tranh của suối Yến chùa Hương mùa hoa súng tháng 11

ANTD.VN - Tháng 11 là thời điểm suối Yến chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội) khoác lên mình một tấm áo mới, với sắc hồng tươi đẹp của mùa hoa súng nở rộ dễ làm đắm say lòng người...