Ngỡ ngàng trước những vũ điệu bellydance bên bờ suối ảnh 1Ngỡ ngàng trước những vũ điệu bellydance bên bờ suối ảnh 2Ngỡ ngàng trước những vũ điệu bellydance bên bờ suối ảnh 3Ngỡ ngàng trước những vũ điệu bellydance bên bờ suối ảnh 4Ngỡ ngàng trước những vũ điệu bellydance bên bờ suối ảnh 5Ngỡ ngàng trước những vũ điệu bellydance bên bờ suối ảnh 6Ngỡ ngàng trước những vũ điệu bellydance bên bờ suối ảnh 7Ngỡ ngàng trước những vũ điệu bellydance bên bờ suối ảnh 8Ngỡ ngàng trước những vũ điệu bellydance bên bờ suối ảnh 9Ngỡ ngàng trước những vũ điệu bellydance bên bờ suối ảnh 10Ngỡ ngàng trước những vũ điệu bellydance bên bờ suối ảnh 11

Ngỡ ngàng trước những vũ điệu bellydance bên bờ suối

ANTD.VN - Những nghệ sĩ bellydance nổi tiếng đến từ nhiều quốc gia đã trình diễn những vũ điệu uyển chuyển đến ngỡ ngàng bên phonng cảnh tuyệt đẹp của Việt Nam.