Ngày Quốc tế thiếu nhi đặc biệt tại Công an Hà NộiNgày Quốc tế thiếu nhi đặc biệt tại Công an Hà NộiNgày Quốc tế thiếu nhi đặc biệt tại Công an Hà NộiNgày Quốc tế thiếu nhi đặc biệt tại Công an Hà NộiNgày Quốc tế thiếu nhi đặc biệt tại Công an Hà NộiNgày Quốc tế thiếu nhi đặc biệt tại Công an Hà NộiNgày Quốc tế thiếu nhi đặc biệt tại Công an Hà NộiNgày Quốc tế thiếu nhi đặc biệt tại Công an Hà NộiNgày Quốc tế thiếu nhi đặc biệt tại Công an Hà NộiNgày Quốc tế thiếu nhi đặc biệt tại Công an Hà NộiNgày Quốc tế thiếu nhi đặc biệt tại Công an Hà Nội

Ngày Quốc tế thiếu nhi đặc biệt tại Công an Hà Nội

ANTD.VN - Cụm thi đua số 4, CATP Hà Nội tổ chức chương trình tuyên truyền Luật giao thông đường bộ, tập huấn kỹ năng thoát hiểm thoát nạn cho gần 600 em nhỏ và tuyên dương các cháu là con cán bộ, chiến sĩ đạt thành tích cao trong học tập nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6.