Ngắm vườn trúc độc đáo ngay giữa lòng Thủ đôNgắm vườn trúc độc đáo ngay giữa lòng Thủ đôNgắm vườn trúc độc đáo ngay giữa lòng Thủ đôNgắm vườn trúc độc đáo ngay giữa lòng Thủ đôNgắm vườn trúc độc đáo ngay giữa lòng Thủ đôNgắm vườn trúc độc đáo ngay giữa lòng Thủ đôNgắm vườn trúc độc đáo ngay giữa lòng Thủ đôNgắm vườn trúc độc đáo ngay giữa lòng Thủ đôNgắm vườn trúc độc đáo ngay giữa lòng Thủ đôNgắm vườn trúc độc đáo ngay giữa lòng Thủ đôNgắm vườn trúc độc đáo ngay giữa lòng Thủ đôNgắm vườn trúc độc đáo ngay giữa lòng Thủ đôNgắm vườn trúc độc đáo ngay giữa lòng Thủ đôNgắm vườn trúc độc đáo ngay giữa lòng Thủ đôNgắm vườn trúc độc đáo ngay giữa lòng Thủ đô

Ngắm vườn trúc độc đáo ngay giữa lòng Thủ đô

ANTD.VN - Hơn 7.500 cây trúc bên hồ Trúc Bạch (Hà Nội) kết hợp độc đáo đang thu hút đông đảo người dân và du khách...