Độc đáo màn trình diễn giới thiệu loại trà trứ danh của Việt Nam ở Lễ hội sáng tạo Hà Nội 2023Độc đáo màn trình diễn giới thiệu loại trà trứ danh của Việt Nam ở Lễ hội sáng tạo Hà Nội 2023Độc đáo màn trình diễn giới thiệu loại trà trứ danh của Việt Nam ở Lễ hội sáng tạo Hà Nội 2023Độc đáo màn trình diễn giới thiệu loại trà trứ danh của Việt Nam ở Lễ hội sáng tạo Hà Nội 2023Độc đáo màn trình diễn giới thiệu loại trà trứ danh của Việt Nam ở Lễ hội sáng tạo Hà Nội 2023Độc đáo màn trình diễn giới thiệu loại trà trứ danh của Việt Nam ở Lễ hội sáng tạo Hà Nội 2023Độc đáo màn trình diễn giới thiệu loại trà trứ danh của Việt Nam ở Lễ hội sáng tạo Hà Nội 2023Độc đáo màn trình diễn giới thiệu loại trà trứ danh của Việt Nam ở Lễ hội sáng tạo Hà Nội 2023Độc đáo màn trình diễn giới thiệu loại trà trứ danh của Việt Nam ở Lễ hội sáng tạo Hà Nội 2023Độc đáo màn trình diễn giới thiệu loại trà trứ danh của Việt Nam ở Lễ hội sáng tạo Hà Nội 2023Độc đáo màn trình diễn giới thiệu loại trà trứ danh của Việt Nam ở Lễ hội sáng tạo Hà Nội 2023Độc đáo màn trình diễn giới thiệu loại trà trứ danh của Việt Nam ở Lễ hội sáng tạo Hà Nội 2023Độc đáo màn trình diễn giới thiệu loại trà trứ danh của Việt Nam ở Lễ hội sáng tạo Hà Nội 2023Độc đáo màn trình diễn giới thiệu loại trà trứ danh của Việt Nam ở Lễ hội sáng tạo Hà Nội 2023Độc đáo màn trình diễn giới thiệu loại trà trứ danh của Việt Nam ở Lễ hội sáng tạo Hà Nội 2023Độc đáo màn trình diễn giới thiệu loại trà trứ danh của Việt Nam ở Lễ hội sáng tạo Hà Nội 2023

Độc đáo màn trình diễn giới thiệu loại trà trứ danh của Việt Nam ở Lễ hội sáng tạo Hà Nội 2023

ANTD.VN - Tàu điện bánh hơi, âm nhạc cổ truyền Việt Nam đã được kết hợp độc đáo để giới thiệu trà Shan tuyết cổ thụ của Việt Nam tại Phố Ẩm thực Ngũ Xã mang lại trải nghiệm thú vị cho du khách trong khuôn khổ Lễ hội sáng tạo Hà Nội 2023.