Ngắm đường vành đai 3 đi thấp qua hồ Linh Đàm sắp thông xe ảnh 1Ngắm đường vành đai 3 đi thấp qua hồ Linh Đàm sắp thông xe ảnh 2Ngắm đường vành đai 3 đi thấp qua hồ Linh Đàm sắp thông xe ảnh 3Ngắm đường vành đai 3 đi thấp qua hồ Linh Đàm sắp thông xe ảnh 4Ngắm đường vành đai 3 đi thấp qua hồ Linh Đàm sắp thông xe ảnh 5Ngắm đường vành đai 3 đi thấp qua hồ Linh Đàm sắp thông xe ảnh 6Ngắm đường vành đai 3 đi thấp qua hồ Linh Đàm sắp thông xe ảnh 7Ngắm đường vành đai 3 đi thấp qua hồ Linh Đàm sắp thông xe ảnh 8

Ngắm đường vành đai 3 đi thấp qua hồ Linh Đàm sắp thông xe

ANTD.VN - Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội thông tin, vào ngày 6/10 tới đây, dự án đường vành đai 3 đi thấp qua hồ Linh Đàm và nhánh kết nối với đường vành đai 3 sẽ chính thức thông xe, đưa vào khai thác.