Ngấm đòn trừng phạt từ phương Tây, Nga đã không thể giao S-400 cho Ấn Độ? ảnh 1Ngấm đòn trừng phạt từ phương Tây, Nga đã không thể giao S-400 cho Ấn Độ? ảnh 2Ngấm đòn trừng phạt từ phương Tây, Nga đã không thể giao S-400 cho Ấn Độ? ảnh 3Ngấm đòn trừng phạt từ phương Tây, Nga đã không thể giao S-400 cho Ấn Độ? ảnh 4Ngấm đòn trừng phạt từ phương Tây, Nga đã không thể giao S-400 cho Ấn Độ? ảnh 5Ngấm đòn trừng phạt từ phương Tây, Nga đã không thể giao S-400 cho Ấn Độ? ảnh 6Ngấm đòn trừng phạt từ phương Tây, Nga đã không thể giao S-400 cho Ấn Độ? ảnh 7Ngấm đòn trừng phạt từ phương Tây, Nga đã không thể giao S-400 cho Ấn Độ? ảnh 8Ngấm đòn trừng phạt từ phương Tây, Nga đã không thể giao S-400 cho Ấn Độ? ảnh 9Ngấm đòn trừng phạt từ phương Tây, Nga đã không thể giao S-400 cho Ấn Độ? ảnh 10Ngấm đòn trừng phạt từ phương Tây, Nga đã không thể giao S-400 cho Ấn Độ? ảnh 11Ngấm đòn trừng phạt từ phương Tây, Nga đã không thể giao S-400 cho Ấn Độ? ảnh 12Ngấm đòn trừng phạt từ phương Tây, Nga đã không thể giao S-400 cho Ấn Độ? ảnh 13Ngấm đòn trừng phạt từ phương Tây, Nga đã không thể giao S-400 cho Ấn Độ? ảnh 14Ngấm đòn trừng phạt từ phương Tây, Nga đã không thể giao S-400 cho Ấn Độ? ảnh 15Ngấm đòn trừng phạt từ phương Tây, Nga đã không thể giao S-400 cho Ấn Độ? ảnh 16Ngấm đòn trừng phạt từ phương Tây, Nga đã không thể giao S-400 cho Ấn Độ? ảnh 17Ngấm đòn trừng phạt từ phương Tây, Nga đã không thể giao S-400 cho Ấn Độ? ảnh 18Ngấm đòn trừng phạt từ phương Tây, Nga đã không thể giao S-400 cho Ấn Độ? ảnh 19Ngấm đòn trừng phạt từ phương Tây, Nga đã không thể giao S-400 cho Ấn Độ? ảnh 20Ngấm đòn trừng phạt từ phương Tây, Nga đã không thể giao S-400 cho Ấn Độ? ảnh 21Ngấm đòn trừng phạt từ phương Tây, Nga đã không thể giao S-400 cho Ấn Độ? ảnh 22Ngấm đòn trừng phạt từ phương Tây, Nga đã không thể giao S-400 cho Ấn Độ? ảnh 23Ngấm đòn trừng phạt từ phương Tây, Nga đã không thể giao S-400 cho Ấn Độ? ảnh 24Ngấm đòn trừng phạt từ phương Tây, Nga đã không thể giao S-400 cho Ấn Độ? ảnh 25Ngấm đòn trừng phạt từ phương Tây, Nga đã không thể giao S-400 cho Ấn Độ? ảnh 26Ngấm đòn trừng phạt từ phương Tây, Nga đã không thể giao S-400 cho Ấn Độ? ảnh 27Ngấm đòn trừng phạt từ phương Tây, Nga đã không thể giao S-400 cho Ấn Độ? ảnh 28Ngấm đòn trừng phạt từ phương Tây, Nga đã không thể giao S-400 cho Ấn Độ? ảnh 29Ngấm đòn trừng phạt từ phương Tây, Nga đã không thể giao S-400 cho Ấn Độ? ảnh 30

Ngấm đòn trừng phạt từ phương Tây, Nga đã không thể giao S-400 cho Ấn Độ?

ANTD.VN - Những tưởng Ấn Độ sẽ nhận được trung đoàn tên lửa S-400 thứ 3 muộn nhất vào tháng 2 năm nay, tuy vậy thời điểm nhận hệ thống phòng không này đã bị lùi lại. Giới phân tích cho rằng có thể ngành công nghiệp quốc phòng Nga đã ngấm đòn trừng phạt từ phương Tây.