Nga tung tên lửa siêu thanh Kh-95 bí ẩn vào cuộc xung đột ở Ukraine?Nga tung tên lửa siêu thanh Kh-95 bí ẩn vào cuộc xung đột ở Ukraine?Nga tung tên lửa siêu thanh Kh-95 bí ẩn vào cuộc xung đột ở Ukraine?Nga tung tên lửa siêu thanh Kh-95 bí ẩn vào cuộc xung đột ở Ukraine?Nga tung tên lửa siêu thanh Kh-95 bí ẩn vào cuộc xung đột ở Ukraine?Nga tung tên lửa siêu thanh Kh-95 bí ẩn vào cuộc xung đột ở Ukraine?Nga tung tên lửa siêu thanh Kh-95 bí ẩn vào cuộc xung đột ở Ukraine?Nga tung tên lửa siêu thanh Kh-95 bí ẩn vào cuộc xung đột ở Ukraine?Nga tung tên lửa siêu thanh Kh-95 bí ẩn vào cuộc xung đột ở Ukraine?Nga tung tên lửa siêu thanh Kh-95 bí ẩn vào cuộc xung đột ở Ukraine?Nga tung tên lửa siêu thanh Kh-95 bí ẩn vào cuộc xung đột ở Ukraine?Nga tung tên lửa siêu thanh Kh-95 bí ẩn vào cuộc xung đột ở Ukraine?Nga tung tên lửa siêu thanh Kh-95 bí ẩn vào cuộc xung đột ở Ukraine?Nga tung tên lửa siêu thanh Kh-95 bí ẩn vào cuộc xung đột ở Ukraine?

Nga tung tên lửa siêu thanh Kh-95 bí ẩn vào cuộc xung đột ở Ukraine?

ANTD.VN - Nguồn tin quân sự tại Moskva cho biết, có khả năng Không quân Nga sẽ sớm tung tên lửa siêu thanh Kh-95 bí ẩn vào cuộc xung đột ở Ukraine.