Nga tung hoành trên không, Ukraine dò dẫm trên mặt đất ảnh 1Nga tung hoành trên không, Ukraine dò dẫm trên mặt đất ảnh 2Nga tung hoành trên không, Ukraine dò dẫm trên mặt đất ảnh 3Nga tung hoành trên không, Ukraine dò dẫm trên mặt đất ảnh 4Nga tung hoành trên không, Ukraine dò dẫm trên mặt đất ảnh 5Nga tung hoành trên không, Ukraine dò dẫm trên mặt đất ảnh 6Nga tung hoành trên không, Ukraine dò dẫm trên mặt đất ảnh 7Nga tung hoành trên không, Ukraine dò dẫm trên mặt đất ảnh 8Nga tung hoành trên không, Ukraine dò dẫm trên mặt đất ảnh 9Nga tung hoành trên không, Ukraine dò dẫm trên mặt đất ảnh 10Nga tung hoành trên không, Ukraine dò dẫm trên mặt đất ảnh 11Nga tung hoành trên không, Ukraine dò dẫm trên mặt đất ảnh 12Nga tung hoành trên không, Ukraine dò dẫm trên mặt đất ảnh 13Nga tung hoành trên không, Ukraine dò dẫm trên mặt đất ảnh 14Nga tung hoành trên không, Ukraine dò dẫm trên mặt đất ảnh 15Nga tung hoành trên không, Ukraine dò dẫm trên mặt đất ảnh 16

Nga tung hoành trên không, Ukraine dò dẫm trên mặt đất

ANTD.VN - Một cựu quan chức Mỹ nhận định, Nga áp đảo trong cuộc chiến trên không, trong khi Ukraine có ưu thế trên mặt đất nhưng có bước tiến rất chậm.