Nga tung hoành trên không, Ukraine dò dẫm trên mặt đấtNga tung hoành trên không, Ukraine dò dẫm trên mặt đấtNga tung hoành trên không, Ukraine dò dẫm trên mặt đấtNga tung hoành trên không, Ukraine dò dẫm trên mặt đấtNga tung hoành trên không, Ukraine dò dẫm trên mặt đấtNga tung hoành trên không, Ukraine dò dẫm trên mặt đấtNga tung hoành trên không, Ukraine dò dẫm trên mặt đấtNga tung hoành trên không, Ukraine dò dẫm trên mặt đấtNga tung hoành trên không, Ukraine dò dẫm trên mặt đấtNga tung hoành trên không, Ukraine dò dẫm trên mặt đấtNga tung hoành trên không, Ukraine dò dẫm trên mặt đấtNga tung hoành trên không, Ukraine dò dẫm trên mặt đấtNga tung hoành trên không, Ukraine dò dẫm trên mặt đấtNga tung hoành trên không, Ukraine dò dẫm trên mặt đấtNga tung hoành trên không, Ukraine dò dẫm trên mặt đấtNga tung hoành trên không, Ukraine dò dẫm trên mặt đất

Nga tung hoành trên không, Ukraine dò dẫm trên mặt đất

ANTD.VN - Một cựu quan chức Mỹ nhận định, Nga áp đảo trong cuộc chiến trên không, trong khi Ukraine có ưu thế trên mặt đất nhưng có bước tiến rất chậm.