Nga tự hào về xe tăng T-62 nâng cấp trong khi T-90 thiệt hại nặng tại UkraineNga tự hào về xe tăng T-62 nâng cấp trong khi T-90 thiệt hại nặng tại UkraineNga tự hào về xe tăng T-62 nâng cấp trong khi T-90 thiệt hại nặng tại UkraineNga tự hào về xe tăng T-62 nâng cấp trong khi T-90 thiệt hại nặng tại UkraineNga tự hào về xe tăng T-62 nâng cấp trong khi T-90 thiệt hại nặng tại UkraineNga tự hào về xe tăng T-62 nâng cấp trong khi T-90 thiệt hại nặng tại UkraineNga tự hào về xe tăng T-62 nâng cấp trong khi T-90 thiệt hại nặng tại UkraineNga tự hào về xe tăng T-62 nâng cấp trong khi T-90 thiệt hại nặng tại UkraineNga tự hào về xe tăng T-62 nâng cấp trong khi T-90 thiệt hại nặng tại UkraineNga tự hào về xe tăng T-62 nâng cấp trong khi T-90 thiệt hại nặng tại UkraineNga tự hào về xe tăng T-62 nâng cấp trong khi T-90 thiệt hại nặng tại UkraineNga tự hào về xe tăng T-62 nâng cấp trong khi T-90 thiệt hại nặng tại UkraineNga tự hào về xe tăng T-62 nâng cấp trong khi T-90 thiệt hại nặng tại UkraineNga tự hào về xe tăng T-62 nâng cấp trong khi T-90 thiệt hại nặng tại Ukraine

Nga tự hào về xe tăng T-62 nâng cấp trong khi T-90 thiệt hại nặng tại Ukraine

ANTD.VN - Xe tăng T-62 nâng cấp được trưng bày tại Triển lãm Army 2022 có cứu nổi danh tiếng thiết giáp Nga sau những tổn thất nặng nề trên chiến trường Ukraine?