Nga trang bị... 460 hệ thống siêu pháo cho 5 lữ đoàn pháo binh hạng nặng mớiNga trang bị... 460 hệ thống siêu pháo cho 5 lữ đoàn pháo binh hạng nặng mớiNga trang bị... 460 hệ thống siêu pháo cho 5 lữ đoàn pháo binh hạng nặng mớiNga trang bị... 460 hệ thống siêu pháo cho 5 lữ đoàn pháo binh hạng nặng mớiNga trang bị... 460 hệ thống siêu pháo cho 5 lữ đoàn pháo binh hạng nặng mớiNga trang bị... 460 hệ thống siêu pháo cho 5 lữ đoàn pháo binh hạng nặng mớiNga trang bị... 460 hệ thống siêu pháo cho 5 lữ đoàn pháo binh hạng nặng mớiNga trang bị... 460 hệ thống siêu pháo cho 5 lữ đoàn pháo binh hạng nặng mớiNga trang bị... 460 hệ thống siêu pháo cho 5 lữ đoàn pháo binh hạng nặng mớiNga trang bị... 460 hệ thống siêu pháo cho 5 lữ đoàn pháo binh hạng nặng mớiNga trang bị... 460 hệ thống siêu pháo cho 5 lữ đoàn pháo binh hạng nặng mớiNga trang bị... 460 hệ thống siêu pháo cho 5 lữ đoàn pháo binh hạng nặng mớiNga trang bị... 460 hệ thống siêu pháo cho 5 lữ đoàn pháo binh hạng nặng mớiNga trang bị... 460 hệ thống siêu pháo cho 5 lữ đoàn pháo binh hạng nặng mớiNga trang bị... 460 hệ thống siêu pháo cho 5 lữ đoàn pháo binh hạng nặng mớiNga trang bị... 460 hệ thống siêu pháo cho 5 lữ đoàn pháo binh hạng nặng mớiNga trang bị... 460 hệ thống siêu pháo cho 5 lữ đoàn pháo binh hạng nặng mớiNga trang bị... 460 hệ thống siêu pháo cho 5 lữ đoàn pháo binh hạng nặng mới

Nga trang bị... 460 hệ thống siêu pháo cho 5 lữ đoàn pháo binh hạng nặng mới

ANTD.VN - Bộ Quốc phòng Nga mới đây đã ra thông báo về việc thành lập 5 lữ đoàn pháo binh hạng nặng mới, sử dụng những hệ thống pháo và cối tự hành cỡ nòng rất lớn.