Nhật Bản sắp nhận loạt tàu khu trục tàng hình Mogami tối tân trong thời gian cực ngắnNhật Bản sắp nhận loạt tàu khu trục tàng hình Mogami tối tân trong thời gian cực ngắnNhật Bản sắp nhận loạt tàu khu trục tàng hình Mogami tối tân trong thời gian cực ngắnNhật Bản sắp nhận loạt tàu khu trục tàng hình Mogami tối tân trong thời gian cực ngắnNhật Bản sắp nhận loạt tàu khu trục tàng hình Mogami tối tân trong thời gian cực ngắnNhật Bản sắp nhận loạt tàu khu trục tàng hình Mogami tối tân trong thời gian cực ngắnNhật Bản sắp nhận loạt tàu khu trục tàng hình Mogami tối tân trong thời gian cực ngắnNhật Bản sắp nhận loạt tàu khu trục tàng hình Mogami tối tân trong thời gian cực ngắnNhật Bản sắp nhận loạt tàu khu trục tàng hình Mogami tối tân trong thời gian cực ngắnNhật Bản sắp nhận loạt tàu khu trục tàng hình Mogami tối tân trong thời gian cực ngắnNhật Bản sắp nhận loạt tàu khu trục tàng hình Mogami tối tân trong thời gian cực ngắnNhật Bản sắp nhận loạt tàu khu trục tàng hình Mogami tối tân trong thời gian cực ngắnNhật Bản sắp nhận loạt tàu khu trục tàng hình Mogami tối tân trong thời gian cực ngắnNhật Bản sắp nhận loạt tàu khu trục tàng hình Mogami tối tân trong thời gian cực ngắn

Nhật Bản sắp nhận loạt tàu khu trục tàng hình Mogami tối tân trong thời gian cực ngắn

ANTD.VN - Theo kế hoạch của Nhật Bản, trung bình chỉ cần 6 tháng để chế tạo hoàn chỉnh một tàu khu trục tàng hình Mogami hiện đại.