Nga sử dụng 'radar bay' A-50U để chỉ thị mục tiêu cho S-400 tại Đông ÂuNga sử dụng 'radar bay' A-50U để chỉ thị mục tiêu cho S-400 tại Đông ÂuNga sử dụng 'radar bay' A-50U để chỉ thị mục tiêu cho S-400 tại Đông ÂuNga sử dụng 'radar bay' A-50U để chỉ thị mục tiêu cho S-400 tại Đông ÂuNga sử dụng 'radar bay' A-50U để chỉ thị mục tiêu cho S-400 tại Đông ÂuNga sử dụng 'radar bay' A-50U để chỉ thị mục tiêu cho S-400 tại Đông ÂuNga sử dụng 'radar bay' A-50U để chỉ thị mục tiêu cho S-400 tại Đông ÂuNga sử dụng 'radar bay' A-50U để chỉ thị mục tiêu cho S-400 tại Đông ÂuNga sử dụng 'radar bay' A-50U để chỉ thị mục tiêu cho S-400 tại Đông ÂuNga sử dụng 'radar bay' A-50U để chỉ thị mục tiêu cho S-400 tại Đông ÂuNga sử dụng 'radar bay' A-50U để chỉ thị mục tiêu cho S-400 tại Đông ÂuNga sử dụng 'radar bay' A-50U để chỉ thị mục tiêu cho S-400 tại Đông ÂuNga sử dụng 'radar bay' A-50U để chỉ thị mục tiêu cho S-400 tại Đông ÂuNga sử dụng 'radar bay' A-50U để chỉ thị mục tiêu cho S-400 tại Đông ÂuNga sử dụng 'radar bay' A-50U để chỉ thị mục tiêu cho S-400 tại Đông ÂuNga sử dụng 'radar bay' A-50U để chỉ thị mục tiêu cho S-400 tại Đông Âu

Nga sử dụng 'radar bay' A-50U để chỉ thị mục tiêu cho S-400 tại Đông Âu

ANTD.VN - Tình báo Anh ngày 17/11 cho biết, quân đội Nga đã bắt đầu sử dụng máy bay chỉ huy cảnh báo A-50U biệt danh "radar bay" để chỉ thị mục tiêu cho hệ thống phòng không S-400 trong xung đột tại Đông Âu.