Nga rút tên lửa khỏi Kaliningrad nếu NATO đáp ứng một điều kiện đặc biệtNga rút tên lửa khỏi Kaliningrad nếu NATO đáp ứng một điều kiện đặc biệtNga rút tên lửa khỏi Kaliningrad nếu NATO đáp ứng một điều kiện đặc biệtNga rút tên lửa khỏi Kaliningrad nếu NATO đáp ứng một điều kiện đặc biệtNga rút tên lửa khỏi Kaliningrad nếu NATO đáp ứng một điều kiện đặc biệtNga rút tên lửa khỏi Kaliningrad nếu NATO đáp ứng một điều kiện đặc biệtNga rút tên lửa khỏi Kaliningrad nếu NATO đáp ứng một điều kiện đặc biệtNga rút tên lửa khỏi Kaliningrad nếu NATO đáp ứng một điều kiện đặc biệtNga rút tên lửa khỏi Kaliningrad nếu NATO đáp ứng một điều kiện đặc biệtNga rút tên lửa khỏi Kaliningrad nếu NATO đáp ứng một điều kiện đặc biệtNga rút tên lửa khỏi Kaliningrad nếu NATO đáp ứng một điều kiện đặc biệtNga rút tên lửa khỏi Kaliningrad nếu NATO đáp ứng một điều kiện đặc biệtNga rút tên lửa khỏi Kaliningrad nếu NATO đáp ứng một điều kiện đặc biệtNga rút tên lửa khỏi Kaliningrad nếu NATO đáp ứng một điều kiện đặc biệtNga rút tên lửa khỏi Kaliningrad nếu NATO đáp ứng một điều kiện đặc biệt

Nga rút tên lửa khỏi Kaliningrad nếu NATO đáp ứng một điều kiện đặc biệt

ANTD.VN - Ông Dmitry Peskov tin rằng yêu cầu của nước ngoài về việc Nga rút tên lửa khỏi Kaliningrad là không thể chấp nhận được, nhưng Moskva có thể sẽ thực hiện dưới một điều kiện đặc biệt.