Nga muốn 'mượn' Trung Quốc xe chiến đấu bộ binh 'mạnh hơn BMP-3'?Nga muốn 'mượn' Trung Quốc xe chiến đấu bộ binh 'mạnh hơn BMP-3'?Nga muốn 'mượn' Trung Quốc xe chiến đấu bộ binh 'mạnh hơn BMP-3'?Nga muốn 'mượn' Trung Quốc xe chiến đấu bộ binh 'mạnh hơn BMP-3'?Nga muốn 'mượn' Trung Quốc xe chiến đấu bộ binh 'mạnh hơn BMP-3'?Nga muốn 'mượn' Trung Quốc xe chiến đấu bộ binh 'mạnh hơn BMP-3'?Nga muốn 'mượn' Trung Quốc xe chiến đấu bộ binh 'mạnh hơn BMP-3'?Nga muốn 'mượn' Trung Quốc xe chiến đấu bộ binh 'mạnh hơn BMP-3'?Nga muốn 'mượn' Trung Quốc xe chiến đấu bộ binh 'mạnh hơn BMP-3'?Nga muốn 'mượn' Trung Quốc xe chiến đấu bộ binh 'mạnh hơn BMP-3'?Nga muốn 'mượn' Trung Quốc xe chiến đấu bộ binh 'mạnh hơn BMP-3'?Nga muốn 'mượn' Trung Quốc xe chiến đấu bộ binh 'mạnh hơn BMP-3'?Nga muốn 'mượn' Trung Quốc xe chiến đấu bộ binh 'mạnh hơn BMP-3'?Nga muốn 'mượn' Trung Quốc xe chiến đấu bộ binh 'mạnh hơn BMP-3'?Nga muốn 'mượn' Trung Quốc xe chiến đấu bộ binh 'mạnh hơn BMP-3'?Nga muốn 'mượn' Trung Quốc xe chiến đấu bộ binh 'mạnh hơn BMP-3'?

Nga muốn 'mượn' Trung Quốc xe chiến đấu bộ binh 'mạnh hơn BMP-3'?

ANTD.VN - Quân đội Nga đang cần gấp một loại xe chiến đấu bộ binh "mạnh hơn BMP-3" nhằm bù đắp tổn thất của dòng xe bọc thép này, và họ đang hướng sự chú ý sang Trung Quốc.