Nga 'hồi sinh' siêu tiêm kích đánh chặn MiG-31M khi dự án MiG-41 ‘đi vào ngõ cụt’? ảnh 1Nga 'hồi sinh' siêu tiêm kích đánh chặn MiG-31M khi dự án MiG-41 ‘đi vào ngõ cụt’? ảnh 2Nga 'hồi sinh' siêu tiêm kích đánh chặn MiG-31M khi dự án MiG-41 ‘đi vào ngõ cụt’? ảnh 3Nga 'hồi sinh' siêu tiêm kích đánh chặn MiG-31M khi dự án MiG-41 ‘đi vào ngõ cụt’? ảnh 4Nga 'hồi sinh' siêu tiêm kích đánh chặn MiG-31M khi dự án MiG-41 ‘đi vào ngõ cụt’? ảnh 5Nga 'hồi sinh' siêu tiêm kích đánh chặn MiG-31M khi dự án MiG-41 ‘đi vào ngõ cụt’? ảnh 6Nga 'hồi sinh' siêu tiêm kích đánh chặn MiG-31M khi dự án MiG-41 ‘đi vào ngõ cụt’? ảnh 7Nga 'hồi sinh' siêu tiêm kích đánh chặn MiG-31M khi dự án MiG-41 ‘đi vào ngõ cụt’? ảnh 8Nga 'hồi sinh' siêu tiêm kích đánh chặn MiG-31M khi dự án MiG-41 ‘đi vào ngõ cụt’? ảnh 9Nga 'hồi sinh' siêu tiêm kích đánh chặn MiG-31M khi dự án MiG-41 ‘đi vào ngõ cụt’? ảnh 10Nga 'hồi sinh' siêu tiêm kích đánh chặn MiG-31M khi dự án MiG-41 ‘đi vào ngõ cụt’? ảnh 11Nga 'hồi sinh' siêu tiêm kích đánh chặn MiG-31M khi dự án MiG-41 ‘đi vào ngõ cụt’? ảnh 12Nga 'hồi sinh' siêu tiêm kích đánh chặn MiG-31M khi dự án MiG-41 ‘đi vào ngõ cụt’? ảnh 13Nga 'hồi sinh' siêu tiêm kích đánh chặn MiG-31M khi dự án MiG-41 ‘đi vào ngõ cụt’? ảnh 14Nga 'hồi sinh' siêu tiêm kích đánh chặn MiG-31M khi dự án MiG-41 ‘đi vào ngõ cụt’? ảnh 15Nga 'hồi sinh' siêu tiêm kích đánh chặn MiG-31M khi dự án MiG-41 ‘đi vào ngõ cụt’? ảnh 16

Nga 'hồi sinh' siêu tiêm kích đánh chặn MiG-31M khi dự án MiG-41 ‘đi vào ngõ cụt’?

ANTD.VN - Siêu tiêm kích đánh chặn MiG-31M theo đánh giá có thể được Nga sản xuất mới khi chiếc MiG-41 chưa có dấu hiệu sớm hoàn thành.