Nga 'giật mình' khi máy bay ném bom B-52H hoạt động gần Odesa Nga 'giật mình' khi máy bay ném bom B-52H hoạt động gần Odesa Nga 'giật mình' khi máy bay ném bom B-52H hoạt động gần Odesa Nga 'giật mình' khi máy bay ném bom B-52H hoạt động gần Odesa Nga 'giật mình' khi máy bay ném bom B-52H hoạt động gần Odesa Nga 'giật mình' khi máy bay ném bom B-52H hoạt động gần Odesa Nga 'giật mình' khi máy bay ném bom B-52H hoạt động gần Odesa Nga 'giật mình' khi máy bay ném bom B-52H hoạt động gần Odesa Nga 'giật mình' khi máy bay ném bom B-52H hoạt động gần Odesa Nga 'giật mình' khi máy bay ném bom B-52H hoạt động gần Odesa Nga 'giật mình' khi máy bay ném bom B-52H hoạt động gần Odesa Nga 'giật mình' khi máy bay ném bom B-52H hoạt động gần Odesa Nga 'giật mình' khi máy bay ném bom B-52H hoạt động gần Odesa Nga 'giật mình' khi máy bay ném bom B-52H hoạt động gần Odesa Nga 'giật mình' khi máy bay ném bom B-52H hoạt động gần Odesa

Nga 'giật mình' khi máy bay ném bom B-52H hoạt động gần Odesa

ANTD.VN - Máy bay ném bom B-52H đã được Mỹ sử dụng để gửi tín hiệu tới Moskva khi xuất hiện gần Odesa.