Nga 'gây choáng' khi hạ thủy 3 tàu ngầm hạt nhân chỉ trong một tuầnNga 'gây choáng' khi hạ thủy 3 tàu ngầm hạt nhân chỉ trong một tuầnNga 'gây choáng' khi hạ thủy 3 tàu ngầm hạt nhân chỉ trong một tuầnNga 'gây choáng' khi hạ thủy 3 tàu ngầm hạt nhân chỉ trong một tuầnNga 'gây choáng' khi hạ thủy 3 tàu ngầm hạt nhân chỉ trong một tuầnNga 'gây choáng' khi hạ thủy 3 tàu ngầm hạt nhân chỉ trong một tuầnNga 'gây choáng' khi hạ thủy 3 tàu ngầm hạt nhân chỉ trong một tuầnNga 'gây choáng' khi hạ thủy 3 tàu ngầm hạt nhân chỉ trong một tuầnNga 'gây choáng' khi hạ thủy 3 tàu ngầm hạt nhân chỉ trong một tuầnNga 'gây choáng' khi hạ thủy 3 tàu ngầm hạt nhân chỉ trong một tuầnNga 'gây choáng' khi hạ thủy 3 tàu ngầm hạt nhân chỉ trong một tuầnNga 'gây choáng' khi hạ thủy 3 tàu ngầm hạt nhân chỉ trong một tuầnNga 'gây choáng' khi hạ thủy 3 tàu ngầm hạt nhân chỉ trong một tuầnNga 'gây choáng' khi hạ thủy 3 tàu ngầm hạt nhân chỉ trong một tuầnNga 'gây choáng' khi hạ thủy 3 tàu ngầm hạt nhân chỉ trong một tuần

Nga 'gây choáng' khi hạ thủy 3 tàu ngầm hạt nhân chỉ trong một tuần

ANTD.VN - Trong khi khá “chật vật” đóng tàu mặt nước cỡ lớn, tình trạng ngược lại hoàn toàn lại đang được ghi nhận với hạm đội tàu ngầm hạt nhân Nga.