Nga gấp rút mua lại tiêm kích Su-30 đã bán ra nước ngoàiNga gấp rút mua lại tiêm kích Su-30 đã bán ra nước ngoàiNga gấp rút mua lại tiêm kích Su-30 đã bán ra nước ngoàiNga gấp rút mua lại tiêm kích Su-30 đã bán ra nước ngoàiNga gấp rút mua lại tiêm kích Su-30 đã bán ra nước ngoàiNga gấp rút mua lại tiêm kích Su-30 đã bán ra nước ngoàiNga gấp rút mua lại tiêm kích Su-30 đã bán ra nước ngoàiNga gấp rút mua lại tiêm kích Su-30 đã bán ra nước ngoàiNga gấp rút mua lại tiêm kích Su-30 đã bán ra nước ngoàiNga gấp rút mua lại tiêm kích Su-30 đã bán ra nước ngoàiNga gấp rút mua lại tiêm kích Su-30 đã bán ra nước ngoàiNga gấp rút mua lại tiêm kích Su-30 đã bán ra nước ngoàiNga gấp rút mua lại tiêm kích Su-30 đã bán ra nước ngoàiNga gấp rút mua lại tiêm kích Su-30 đã bán ra nước ngoài

Nga gấp rút mua lại tiêm kích Su-30 đã bán ra nước ngoài

ANTD.VN - Nga được cho là đang tích cực thu mua tiêm kích Su-30 xuất khẩu nhằm giải quyết khó khăn trong công tác sản xuất mới.