Nga dùng trần giá và lệnh cấm vận để đẩy dầu Saudi Arabia ra khỏi Trung Quốc ảnh 1Nga dùng trần giá và lệnh cấm vận để đẩy dầu Saudi Arabia ra khỏi Trung Quốc ảnh 2Nga dùng trần giá và lệnh cấm vận để đẩy dầu Saudi Arabia ra khỏi Trung Quốc ảnh 3Nga dùng trần giá và lệnh cấm vận để đẩy dầu Saudi Arabia ra khỏi Trung Quốc ảnh 4Nga dùng trần giá và lệnh cấm vận để đẩy dầu Saudi Arabia ra khỏi Trung Quốc ảnh 5Nga dùng trần giá và lệnh cấm vận để đẩy dầu Saudi Arabia ra khỏi Trung Quốc ảnh 6Nga dùng trần giá và lệnh cấm vận để đẩy dầu Saudi Arabia ra khỏi Trung Quốc ảnh 7Nga dùng trần giá và lệnh cấm vận để đẩy dầu Saudi Arabia ra khỏi Trung Quốc ảnh 8Nga dùng trần giá và lệnh cấm vận để đẩy dầu Saudi Arabia ra khỏi Trung Quốc ảnh 9Nga dùng trần giá và lệnh cấm vận để đẩy dầu Saudi Arabia ra khỏi Trung Quốc ảnh 10Nga dùng trần giá và lệnh cấm vận để đẩy dầu Saudi Arabia ra khỏi Trung Quốc ảnh 11Nga dùng trần giá và lệnh cấm vận để đẩy dầu Saudi Arabia ra khỏi Trung Quốc ảnh 12Nga dùng trần giá và lệnh cấm vận để đẩy dầu Saudi Arabia ra khỏi Trung Quốc ảnh 13Nga dùng trần giá và lệnh cấm vận để đẩy dầu Saudi Arabia ra khỏi Trung Quốc ảnh 14

Nga dùng trần giá và lệnh cấm vận để đẩy dầu Saudi Arabia ra khỏi Trung Quốc

ANTD.VN - Dầu Saudi Arabia đang dần đánh mất thị trường Trung Quốc vào tay Nga, trong đó những lệnh cấm vận được phương Tây dành cho Moskva góp phần quan trọng.