Nga để ngỏ khả năng triển khai lực lượng sát sườn MỹNga để ngỏ khả năng triển khai lực lượng sát sườn MỹNga để ngỏ khả năng triển khai lực lượng sát sườn MỹNga để ngỏ khả năng triển khai lực lượng sát sườn MỹNga để ngỏ khả năng triển khai lực lượng sát sườn MỹNga để ngỏ khả năng triển khai lực lượng sát sườn MỹNga để ngỏ khả năng triển khai lực lượng sát sườn MỹNga để ngỏ khả năng triển khai lực lượng sát sườn MỹNga để ngỏ khả năng triển khai lực lượng sát sườn MỹNga để ngỏ khả năng triển khai lực lượng sát sườn MỹNga để ngỏ khả năng triển khai lực lượng sát sườn MỹNga để ngỏ khả năng triển khai lực lượng sát sườn MỹNga để ngỏ khả năng triển khai lực lượng sát sườn Mỹ

Nga để ngỏ khả năng triển khai lực lượng sát sườn Mỹ

ANTD.VN -  Nga để ngỏ khả năng triển khai lực lượng sát sườn Mỹ nếu căng thăng tiếp tục leo thang, Moscow không loại trừ đưa quân đến Cuba và Venezuela.