Nga đang định hình một trật tự thế giới mới mà không có chỗ cho Mỹ? ảnh 1Nga đang định hình một trật tự thế giới mới mà không có chỗ cho Mỹ? ảnh 2Nga đang định hình một trật tự thế giới mới mà không có chỗ cho Mỹ? ảnh 3Nga đang định hình một trật tự thế giới mới mà không có chỗ cho Mỹ? ảnh 4Nga đang định hình một trật tự thế giới mới mà không có chỗ cho Mỹ? ảnh 5Nga đang định hình một trật tự thế giới mới mà không có chỗ cho Mỹ? ảnh 6Nga đang định hình một trật tự thế giới mới mà không có chỗ cho Mỹ? ảnh 7Nga đang định hình một trật tự thế giới mới mà không có chỗ cho Mỹ? ảnh 8Nga đang định hình một trật tự thế giới mới mà không có chỗ cho Mỹ? ảnh 9Nga đang định hình một trật tự thế giới mới mà không có chỗ cho Mỹ? ảnh 10Nga đang định hình một trật tự thế giới mới mà không có chỗ cho Mỹ? ảnh 11Nga đang định hình một trật tự thế giới mới mà không có chỗ cho Mỹ? ảnh 12Nga đang định hình một trật tự thế giới mới mà không có chỗ cho Mỹ? ảnh 13Nga đang định hình một trật tự thế giới mới mà không có chỗ cho Mỹ? ảnh 14

Nga đang định hình một trật tự thế giới mới mà không có chỗ cho Mỹ?

ANTD.VN - Trật tự thế giới mới do Nga xây dựng sẽ loại bỏ được vai trò của Mỹ, hay đây chỉ là giấc mơ của Moskva?