Nga đã phóng bao nhiêu tên lửa vào Ukraine? ảnh 1Nga đã phóng bao nhiêu tên lửa vào Ukraine? ảnh 2Nga đã phóng bao nhiêu tên lửa vào Ukraine? ảnh 3Nga đã phóng bao nhiêu tên lửa vào Ukraine? ảnh 4Nga đã phóng bao nhiêu tên lửa vào Ukraine? ảnh 5Nga đã phóng bao nhiêu tên lửa vào Ukraine? ảnh 6Nga đã phóng bao nhiêu tên lửa vào Ukraine? ảnh 7Nga đã phóng bao nhiêu tên lửa vào Ukraine? ảnh 8Nga đã phóng bao nhiêu tên lửa vào Ukraine? ảnh 9Nga đã phóng bao nhiêu tên lửa vào Ukraine? ảnh 10Nga đã phóng bao nhiêu tên lửa vào Ukraine? ảnh 11Nga đã phóng bao nhiêu tên lửa vào Ukraine? ảnh 12Nga đã phóng bao nhiêu tên lửa vào Ukraine? ảnh 13Nga đã phóng bao nhiêu tên lửa vào Ukraine? ảnh 14Nga đã phóng bao nhiêu tên lửa vào Ukraine? ảnh 15Nga đã phóng bao nhiêu tên lửa vào Ukraine? ảnh 16

Nga đã phóng bao nhiêu tên lửa vào Ukraine?

ANTD.VN - Tính tổng cộng từ khi mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Nga đã phóng hơn 2.000 quả tên lửa tấn công chính xác vào các mục tiêu trên lãnh thổ nước này.