Nga cứu thế giới khỏi 4 kịch bản khiến giá dầu lên mức 200 USD/thùngNga cứu thế giới khỏi 4 kịch bản khiến giá dầu lên mức 200 USD/thùngNga cứu thế giới khỏi 4 kịch bản khiến giá dầu lên mức 200 USD/thùngNga cứu thế giới khỏi 4 kịch bản khiến giá dầu lên mức 200 USD/thùngNga cứu thế giới khỏi 4 kịch bản khiến giá dầu lên mức 200 USD/thùngNga cứu thế giới khỏi 4 kịch bản khiến giá dầu lên mức 200 USD/thùngNga cứu thế giới khỏi 4 kịch bản khiến giá dầu lên mức 200 USD/thùngNga cứu thế giới khỏi 4 kịch bản khiến giá dầu lên mức 200 USD/thùngNga cứu thế giới khỏi 4 kịch bản khiến giá dầu lên mức 200 USD/thùngNga cứu thế giới khỏi 4 kịch bản khiến giá dầu lên mức 200 USD/thùngNga cứu thế giới khỏi 4 kịch bản khiến giá dầu lên mức 200 USD/thùngNga cứu thế giới khỏi 4 kịch bản khiến giá dầu lên mức 200 USD/thùngNga cứu thế giới khỏi 4 kịch bản khiến giá dầu lên mức 200 USD/thùngNga cứu thế giới khỏi 4 kịch bản khiến giá dầu lên mức 200 USD/thùngNga cứu thế giới khỏi 4 kịch bản khiến giá dầu lên mức 200 USD/thùngNga cứu thế giới khỏi 4 kịch bản khiến giá dầu lên mức 200 USD/thùng

Nga cứu thế giới khỏi 4 kịch bản khiến giá dầu lên mức 200 USD/thùng

ANTD.VN - Thị trường dầu mỏ toàn cầu hiện không mong manh như suy nghĩ vào cuối năm ngoái nhưng vẫn khá dễ bị tổn thương, giá dầu thậm chí đã có thể tăng lên mức 200 USD/thùng hoặc cao hơn.