Nga chuyển pháo 2S5 Giatsint-S có thể bắn đạn hạt nhân chiến thuật tới Ukraine ảnh 1Nga chuyển pháo 2S5 Giatsint-S có thể bắn đạn hạt nhân chiến thuật tới Ukraine ảnh 2Nga chuyển pháo 2S5 Giatsint-S có thể bắn đạn hạt nhân chiến thuật tới Ukraine ảnh 3Nga chuyển pháo 2S5 Giatsint-S có thể bắn đạn hạt nhân chiến thuật tới Ukraine ảnh 4Nga chuyển pháo 2S5 Giatsint-S có thể bắn đạn hạt nhân chiến thuật tới Ukraine ảnh 5Nga chuyển pháo 2S5 Giatsint-S có thể bắn đạn hạt nhân chiến thuật tới Ukraine ảnh 6Nga chuyển pháo 2S5 Giatsint-S có thể bắn đạn hạt nhân chiến thuật tới Ukraine ảnh 7Nga chuyển pháo 2S5 Giatsint-S có thể bắn đạn hạt nhân chiến thuật tới Ukraine ảnh 8Nga chuyển pháo 2S5 Giatsint-S có thể bắn đạn hạt nhân chiến thuật tới Ukraine ảnh 9Nga chuyển pháo 2S5 Giatsint-S có thể bắn đạn hạt nhân chiến thuật tới Ukraine ảnh 10Nga chuyển pháo 2S5 Giatsint-S có thể bắn đạn hạt nhân chiến thuật tới Ukraine ảnh 11Nga chuyển pháo 2S5 Giatsint-S có thể bắn đạn hạt nhân chiến thuật tới Ukraine ảnh 12Nga chuyển pháo 2S5 Giatsint-S có thể bắn đạn hạt nhân chiến thuật tới Ukraine ảnh 13Nga chuyển pháo 2S5 Giatsint-S có thể bắn đạn hạt nhân chiến thuật tới Ukraine ảnh 14Nga chuyển pháo 2S5 Giatsint-S có thể bắn đạn hạt nhân chiến thuật tới Ukraine ảnh 15Nga chuyển pháo 2S5 Giatsint-S có thể bắn đạn hạt nhân chiến thuật tới Ukraine ảnh 16Nga chuyển pháo 2S5 Giatsint-S có thể bắn đạn hạt nhân chiến thuật tới Ukraine ảnh 17Nga chuyển pháo 2S5 Giatsint-S có thể bắn đạn hạt nhân chiến thuật tới Ukraine ảnh 18Nga chuyển pháo 2S5 Giatsint-S có thể bắn đạn hạt nhân chiến thuật tới Ukraine ảnh 19Nga chuyển pháo 2S5 Giatsint-S có thể bắn đạn hạt nhân chiến thuật tới Ukraine ảnh 20

Nga chuyển pháo 2S5 Giatsint-S có thể bắn đạn hạt nhân chiến thuật tới Ukraine

ANTD.VN - Một đoàn tàu hỏa xuất hiện tại khu vực Krasnoyarsk chuyển các khí tài trên đang trên đường bổ sung lực lượng cho quân đội Nga ở Ukraine, đáng chú ý trong số này có pháo 2S5 Giatsint-S, đây là loại pháo có thể bắn đạn hạt nhân chiến thuật.