Nga chuẩn bị thử nghiệm tàu tuần dương hạt nhân trang bị 478 tên lửaNga chuẩn bị thử nghiệm tàu tuần dương hạt nhân trang bị 478 tên lửaNga chuẩn bị thử nghiệm tàu tuần dương hạt nhân trang bị 478 tên lửaNga chuẩn bị thử nghiệm tàu tuần dương hạt nhân trang bị 478 tên lửaNga chuẩn bị thử nghiệm tàu tuần dương hạt nhân trang bị 478 tên lửaNga chuẩn bị thử nghiệm tàu tuần dương hạt nhân trang bị 478 tên lửaNga chuẩn bị thử nghiệm tàu tuần dương hạt nhân trang bị 478 tên lửaNga chuẩn bị thử nghiệm tàu tuần dương hạt nhân trang bị 478 tên lửaNga chuẩn bị thử nghiệm tàu tuần dương hạt nhân trang bị 478 tên lửaNga chuẩn bị thử nghiệm tàu tuần dương hạt nhân trang bị 478 tên lửaNga chuẩn bị thử nghiệm tàu tuần dương hạt nhân trang bị 478 tên lửaNga chuẩn bị thử nghiệm tàu tuần dương hạt nhân trang bị 478 tên lửaNga chuẩn bị thử nghiệm tàu tuần dương hạt nhân trang bị 478 tên lửaNga chuẩn bị thử nghiệm tàu tuần dương hạt nhân trang bị 478 tên lửaNga chuẩn bị thử nghiệm tàu tuần dương hạt nhân trang bị 478 tên lửaNga chuẩn bị thử nghiệm tàu tuần dương hạt nhân trang bị 478 tên lửa

Nga chuẩn bị thử nghiệm tàu tuần dương hạt nhân trang bị 478 tên lửa

ANTD.VN - Nga đang chuẩn bị cho cuộc thử nghiệm đối với tàu ​​tuần dương hạt nhân Đô đốc Nakhimov - con tàu được mệnh danh là "kho tên lửa trên biển".