Nga: Chiến dịch quân sự ở Ukraine diễn ra theo đúng kế hoạchNga: Chiến dịch quân sự ở Ukraine diễn ra theo đúng kế hoạchNga: Chiến dịch quân sự ở Ukraine diễn ra theo đúng kế hoạchNga: Chiến dịch quân sự ở Ukraine diễn ra theo đúng kế hoạchNga: Chiến dịch quân sự ở Ukraine diễn ra theo đúng kế hoạchNga: Chiến dịch quân sự ở Ukraine diễn ra theo đúng kế hoạchNga: Chiến dịch quân sự ở Ukraine diễn ra theo đúng kế hoạchNga: Chiến dịch quân sự ở Ukraine diễn ra theo đúng kế hoạchNga: Chiến dịch quân sự ở Ukraine diễn ra theo đúng kế hoạchNga: Chiến dịch quân sự ở Ukraine diễn ra theo đúng kế hoạchNga: Chiến dịch quân sự ở Ukraine diễn ra theo đúng kế hoạchNga: Chiến dịch quân sự ở Ukraine diễn ra theo đúng kế hoạchNga: Chiến dịch quân sự ở Ukraine diễn ra theo đúng kế hoạchNga: Chiến dịch quân sự ở Ukraine diễn ra theo đúng kế hoạchNga: Chiến dịch quân sự ở Ukraine diễn ra theo đúng kế hoạchNga: Chiến dịch quân sự ở Ukraine diễn ra theo đúng kế hoạchNga: Chiến dịch quân sự ở Ukraine diễn ra theo đúng kế hoạchNga: Chiến dịch quân sự ở Ukraine diễn ra theo đúng kế hoạch

Nga: Chiến dịch quân sự ở Ukraine diễn ra theo đúng kế hoạch

ANTD.VN - Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine diễn ra theo đúng kế hoạch ban đầu, sẽ hoàn thành kịp thời và toàn diện, TASS dẫn lời Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết.