Chiến đấu cơ Mirage-2000 của đảo Đài Loan lao xuống biểnChiến đấu cơ Mirage-2000 của đảo Đài Loan lao xuống biểnChiến đấu cơ Mirage-2000 của đảo Đài Loan lao xuống biểnChiến đấu cơ Mirage-2000 của đảo Đài Loan lao xuống biểnChiến đấu cơ Mirage-2000 của đảo Đài Loan lao xuống biểnChiến đấu cơ Mirage-2000 của đảo Đài Loan lao xuống biểnChiến đấu cơ Mirage-2000 của đảo Đài Loan lao xuống biểnChiến đấu cơ Mirage-2000 của đảo Đài Loan lao xuống biểnChiến đấu cơ Mirage-2000 của đảo Đài Loan lao xuống biểnChiến đấu cơ Mirage-2000 của đảo Đài Loan lao xuống biểnChiến đấu cơ Mirage-2000 của đảo Đài Loan lao xuống biểnChiến đấu cơ Mirage-2000 của đảo Đài Loan lao xuống biểnChiến đấu cơ Mirage-2000 của đảo Đài Loan lao xuống biểnChiến đấu cơ Mirage-2000 của đảo Đài Loan lao xuống biểnChiến đấu cơ Mirage-2000 của đảo Đài Loan lao xuống biểnChiến đấu cơ Mirage-2000 của đảo Đài Loan lao xuống biểnChiến đấu cơ Mirage-2000 của đảo Đài Loan lao xuống biểnChiến đấu cơ Mirage-2000 của đảo Đài Loan lao xuống biểnChiến đấu cơ Mirage-2000 của đảo Đài Loan lao xuống biểnChiến đấu cơ Mirage-2000 của đảo Đài Loan lao xuống biểnChiến đấu cơ Mirage-2000 của đảo Đài Loan lao xuống biểnChiến đấu cơ Mirage-2000 của đảo Đài Loan lao xuống biểnChiến đấu cơ Mirage-2000 của đảo Đài Loan lao xuống biểnChiến đấu cơ Mirage-2000 của đảo Đài Loan lao xuống biểnChiến đấu cơ Mirage-2000 của đảo Đài Loan lao xuống biểnChiến đấu cơ Mirage-2000 của đảo Đài Loan lao xuống biểnChiến đấu cơ Mirage-2000 của đảo Đài Loan lao xuống biểnChiến đấu cơ Mirage-2000 của đảo Đài Loan lao xuống biển

Chiến đấu cơ Mirage-2000 của đảo Đài Loan lao xuống biển

ANTD.VN - Chiến đấu cơ Mirage-2000 của đảo Đài Loan vừa rơi tại vùng biển phía đông nam của hòn đảo do gặp trục trặc kỹ thuật. Đây là chiếc chiến đấu cơ Đài Loan thứ 2 gặp nạn chỉ trong vòng 3 tháng.