Nga chiếm thị trấn chiến lược Pavlovka, gây thiệt hại nặng cho Quân đội Ukraine ảnh 1Nga chiếm thị trấn chiến lược Pavlovka, gây thiệt hại nặng cho Quân đội Ukraine ảnh 2Nga chiếm thị trấn chiến lược Pavlovka, gây thiệt hại nặng cho Quân đội Ukraine ảnh 3Nga chiếm thị trấn chiến lược Pavlovka, gây thiệt hại nặng cho Quân đội Ukraine ảnh 4Nga chiếm thị trấn chiến lược Pavlovka, gây thiệt hại nặng cho Quân đội Ukraine ảnh 5Nga chiếm thị trấn chiến lược Pavlovka, gây thiệt hại nặng cho Quân đội Ukraine ảnh 6Nga chiếm thị trấn chiến lược Pavlovka, gây thiệt hại nặng cho Quân đội Ukraine ảnh 7Nga chiếm thị trấn chiến lược Pavlovka, gây thiệt hại nặng cho Quân đội Ukraine ảnh 8Nga chiếm thị trấn chiến lược Pavlovka, gây thiệt hại nặng cho Quân đội Ukraine ảnh 9Nga chiếm thị trấn chiến lược Pavlovka, gây thiệt hại nặng cho Quân đội Ukraine ảnh 10Nga chiếm thị trấn chiến lược Pavlovka, gây thiệt hại nặng cho Quân đội Ukraine ảnh 11Nga chiếm thị trấn chiến lược Pavlovka, gây thiệt hại nặng cho Quân đội Ukraine ảnh 12Nga chiếm thị trấn chiến lược Pavlovka, gây thiệt hại nặng cho Quân đội Ukraine ảnh 13Nga chiếm thị trấn chiến lược Pavlovka, gây thiệt hại nặng cho Quân đội Ukraine ảnh 14

Nga chiếm thị trấn chiến lược Pavlovka, gây thiệt hại nặng cho Quân đội Ukraine

ANTD.VN - Quân đội Ukraine theo thông báo đã phải hứng chịu tổn thất lớn sau khi lực lượng vũ trang Nga chiếm được thị trấn chiến lược Pavlovka.