Nga cắt tài trợ cho tên lửa Zmeevik 'sát thủ tàu sân bay'Nga cắt tài trợ cho tên lửa Zmeevik 'sát thủ tàu sân bay'Nga cắt tài trợ cho tên lửa Zmeevik 'sát thủ tàu sân bay'Nga cắt tài trợ cho tên lửa Zmeevik 'sát thủ tàu sân bay'Nga cắt tài trợ cho tên lửa Zmeevik 'sát thủ tàu sân bay'Nga cắt tài trợ cho tên lửa Zmeevik 'sát thủ tàu sân bay'Nga cắt tài trợ cho tên lửa Zmeevik 'sát thủ tàu sân bay'Nga cắt tài trợ cho tên lửa Zmeevik 'sát thủ tàu sân bay'Nga cắt tài trợ cho tên lửa Zmeevik 'sát thủ tàu sân bay'Nga cắt tài trợ cho tên lửa Zmeevik 'sát thủ tàu sân bay'Nga cắt tài trợ cho tên lửa Zmeevik 'sát thủ tàu sân bay'Nga cắt tài trợ cho tên lửa Zmeevik 'sát thủ tàu sân bay'Nga cắt tài trợ cho tên lửa Zmeevik 'sát thủ tàu sân bay'Nga cắt tài trợ cho tên lửa Zmeevik 'sát thủ tàu sân bay'

Nga cắt tài trợ cho tên lửa Zmeevik 'sát thủ tàu sân bay'

ANTD.VN - Bằng chứng dựa trên các báo cáo xuất hiện vào mùa hè trước cho biết Nga đang nghiên cứu một tên lửa đạn đạo có tên Zmeevik.