Nga cáo buộc UAV Mỹ 'áp sát nguy hiểm' tiêm kích Su-35Nga cáo buộc UAV Mỹ 'áp sát nguy hiểm' tiêm kích Su-35Nga cáo buộc UAV Mỹ 'áp sát nguy hiểm' tiêm kích Su-35Nga cáo buộc UAV Mỹ 'áp sát nguy hiểm' tiêm kích Su-35Nga cáo buộc UAV Mỹ 'áp sát nguy hiểm' tiêm kích Su-35Nga cáo buộc UAV Mỹ 'áp sát nguy hiểm' tiêm kích Su-35Nga cáo buộc UAV Mỹ 'áp sát nguy hiểm' tiêm kích Su-35Nga cáo buộc UAV Mỹ 'áp sát nguy hiểm' tiêm kích Su-35Nga cáo buộc UAV Mỹ 'áp sát nguy hiểm' tiêm kích Su-35Nga cáo buộc UAV Mỹ 'áp sát nguy hiểm' tiêm kích Su-35Nga cáo buộc UAV Mỹ 'áp sát nguy hiểm' tiêm kích Su-35Nga cáo buộc UAV Mỹ 'áp sát nguy hiểm' tiêm kích Su-35Nga cáo buộc UAV Mỹ 'áp sát nguy hiểm' tiêm kích Su-35Nga cáo buộc UAV Mỹ 'áp sát nguy hiểm' tiêm kích Su-35Nga cáo buộc UAV Mỹ 'áp sát nguy hiểm' tiêm kích Su-35Nga cáo buộc UAV Mỹ 'áp sát nguy hiểm' tiêm kích Su-35Nga cáo buộc UAV Mỹ 'áp sát nguy hiểm' tiêm kích Su-35Nga cáo buộc UAV Mỹ 'áp sát nguy hiểm' tiêm kích Su-35Nga cáo buộc UAV Mỹ 'áp sát nguy hiểm' tiêm kích Su-35

Nga cáo buộc UAV Mỹ 'áp sát nguy hiểm' tiêm kích Su-35

ANTD.VN - Moscow cáo buộc UAV MQ-9 Reaper của Mỹ bay áp sát nguy hiểm tiêm kích Su-35 ở không phận Syria, buộc phi công phải Nga cơ động tránh va chạm.