Nga cải tiến mạnh mẽ xuồng cao tốc Raptor dựa trên 'kinh nghiệm chiến trường Ukraine'Nga cải tiến mạnh mẽ xuồng cao tốc Raptor dựa trên 'kinh nghiệm chiến trường Ukraine'Nga cải tiến mạnh mẽ xuồng cao tốc Raptor dựa trên 'kinh nghiệm chiến trường Ukraine'Nga cải tiến mạnh mẽ xuồng cao tốc Raptor dựa trên 'kinh nghiệm chiến trường Ukraine'Nga cải tiến mạnh mẽ xuồng cao tốc Raptor dựa trên 'kinh nghiệm chiến trường Ukraine'Nga cải tiến mạnh mẽ xuồng cao tốc Raptor dựa trên 'kinh nghiệm chiến trường Ukraine'Nga cải tiến mạnh mẽ xuồng cao tốc Raptor dựa trên 'kinh nghiệm chiến trường Ukraine'Nga cải tiến mạnh mẽ xuồng cao tốc Raptor dựa trên 'kinh nghiệm chiến trường Ukraine'Nga cải tiến mạnh mẽ xuồng cao tốc Raptor dựa trên 'kinh nghiệm chiến trường Ukraine'Nga cải tiến mạnh mẽ xuồng cao tốc Raptor dựa trên 'kinh nghiệm chiến trường Ukraine'Nga cải tiến mạnh mẽ xuồng cao tốc Raptor dựa trên 'kinh nghiệm chiến trường Ukraine'Nga cải tiến mạnh mẽ xuồng cao tốc Raptor dựa trên 'kinh nghiệm chiến trường Ukraine'Nga cải tiến mạnh mẽ xuồng cao tốc Raptor dựa trên 'kinh nghiệm chiến trường Ukraine'Nga cải tiến mạnh mẽ xuồng cao tốc Raptor dựa trên 'kinh nghiệm chiến trường Ukraine'Nga cải tiến mạnh mẽ xuồng cao tốc Raptor dựa trên 'kinh nghiệm chiến trường Ukraine'Nga cải tiến mạnh mẽ xuồng cao tốc Raptor dựa trên 'kinh nghiệm chiến trường Ukraine'

Nga cải tiến mạnh mẽ xuồng cao tốc Raptor dựa trên 'kinh nghiệm chiến trường Ukraine'

ANTD.VN - Xuồng cao tốc Raptor đã được Nga trang bị tên lửa phòng không để tự vệ. Đây là cải tiến đặc biệt dựa trên kinh nghiệm thu được từ chiến trường Ukraine, ngoài ra còn nhiều thay đổi quan trọng khác so với phiên bản tiền nhiệm.