Nga bí mật cung cấp tiêm kích Su-35 để đổi lấy máy bay không người lái Iran?Nga bí mật cung cấp tiêm kích Su-35 để đổi lấy máy bay không người lái Iran?Nga bí mật cung cấp tiêm kích Su-35 để đổi lấy máy bay không người lái Iran?Nga bí mật cung cấp tiêm kích Su-35 để đổi lấy máy bay không người lái Iran?Nga bí mật cung cấp tiêm kích Su-35 để đổi lấy máy bay không người lái Iran?Nga bí mật cung cấp tiêm kích Su-35 để đổi lấy máy bay không người lái Iran?Nga bí mật cung cấp tiêm kích Su-35 để đổi lấy máy bay không người lái Iran?Nga bí mật cung cấp tiêm kích Su-35 để đổi lấy máy bay không người lái Iran?Nga bí mật cung cấp tiêm kích Su-35 để đổi lấy máy bay không người lái Iran?Nga bí mật cung cấp tiêm kích Su-35 để đổi lấy máy bay không người lái Iran?Nga bí mật cung cấp tiêm kích Su-35 để đổi lấy máy bay không người lái Iran?Nga bí mật cung cấp tiêm kích Su-35 để đổi lấy máy bay không người lái Iran?Nga bí mật cung cấp tiêm kích Su-35 để đổi lấy máy bay không người lái Iran?Nga bí mật cung cấp tiêm kích Su-35 để đổi lấy máy bay không người lái Iran?Nga bí mật cung cấp tiêm kích Su-35 để đổi lấy máy bay không người lái Iran?Nga bí mật cung cấp tiêm kích Su-35 để đổi lấy máy bay không người lái Iran?

Nga bí mật cung cấp tiêm kích Su-35 để đổi lấy máy bay không người lái Iran?

ANTD.VN - Tiêm kích Su-35 được cho là món quà để Nga có thể nhận máy bay không người lái Iran, tuy nhiên thỏa thuận trên (nếu có) nhiều khả năng gây bất lợi cho Moskva.