Nga bắn rơi tên lửa 'thần biển' Ukraine phóng vào lãnh thổNga bắn rơi tên lửa 'thần biển' Ukraine phóng vào lãnh thổNga bắn rơi tên lửa 'thần biển' Ukraine phóng vào lãnh thổNga bắn rơi tên lửa 'thần biển' Ukraine phóng vào lãnh thổNga bắn rơi tên lửa 'thần biển' Ukraine phóng vào lãnh thổNga bắn rơi tên lửa 'thần biển' Ukraine phóng vào lãnh thổNga bắn rơi tên lửa 'thần biển' Ukraine phóng vào lãnh thổNga bắn rơi tên lửa 'thần biển' Ukraine phóng vào lãnh thổNga bắn rơi tên lửa 'thần biển' Ukraine phóng vào lãnh thổNga bắn rơi tên lửa 'thần biển' Ukraine phóng vào lãnh thổNga bắn rơi tên lửa 'thần biển' Ukraine phóng vào lãnh thổNga bắn rơi tên lửa 'thần biển' Ukraine phóng vào lãnh thổNga bắn rơi tên lửa 'thần biển' Ukraine phóng vào lãnh thổNga bắn rơi tên lửa 'thần biển' Ukraine phóng vào lãnh thổNga bắn rơi tên lửa 'thần biển' Ukraine phóng vào lãnh thổNga bắn rơi tên lửa 'thần biển' Ukraine phóng vào lãnh thổNga bắn rơi tên lửa 'thần biển' Ukraine phóng vào lãnh thổNga bắn rơi tên lửa 'thần biển' Ukraine phóng vào lãnh thổNga bắn rơi tên lửa 'thần biển' Ukraine phóng vào lãnh thổNga bắn rơi tên lửa 'thần biển' Ukraine phóng vào lãnh thổNga bắn rơi tên lửa 'thần biển' Ukraine phóng vào lãnh thổNga bắn rơi tên lửa 'thần biển' Ukraine phóng vào lãnh thổ

Nga bắn rơi tên lửa 'thần biển' Ukraine phóng vào lãnh thổ

ANTD.VN - Truyền thông Nga cho biết, phòng không nước này đã bắn hạ tên lửa R-360 Neptune bắn vào Belgorod, tỉnh tiếp giáp với Ukraine. Hiện Kiev chưa lên tiếng về sự việc.