Nga bắn nổ tung xuồng tự sát tập kích tàu tình báoNga bắn nổ tung xuồng tự sát tập kích tàu tình báoNga bắn nổ tung xuồng tự sát tập kích tàu tình báoNga bắn nổ tung xuồng tự sát tập kích tàu tình báoNga bắn nổ tung xuồng tự sát tập kích tàu tình báoNga bắn nổ tung xuồng tự sát tập kích tàu tình báoNga bắn nổ tung xuồng tự sát tập kích tàu tình báoNga bắn nổ tung xuồng tự sát tập kích tàu tình báoNga bắn nổ tung xuồng tự sát tập kích tàu tình báoNga bắn nổ tung xuồng tự sát tập kích tàu tình báoNga bắn nổ tung xuồng tự sát tập kích tàu tình báoNga bắn nổ tung xuồng tự sát tập kích tàu tình báoNga bắn nổ tung xuồng tự sát tập kích tàu tình báoNga bắn nổ tung xuồng tự sát tập kích tàu tình báoNga bắn nổ tung xuồng tự sát tập kích tàu tình báoNga bắn nổ tung xuồng tự sát tập kích tàu tình báoNga bắn nổ tung xuồng tự sát tập kích tàu tình báoNga bắn nổ tung xuồng tự sát tập kích tàu tình báo

Nga bắn nổ tung xuồng tự sát tập kích tàu tình báo

ANTD.VN -  Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn video ghi lại cảnh bắn hạ một xuồng cảm tử của đối phương tấn công tàu thu thập thông tin tình báo Ivan Khurs tại Biển Đen.