Việt Nam - hình mẫu thu hút đầu tư

Việt Nam - hình mẫu thu hút đầu tư

ANTD.VN - Dù còn nhiều nhân tố bất ổn tác động tới nền kinh tế thế giới, song Việt Nam với sự phục hồi nhanh trong giai đoạn bình thường mới cùng những nỗ lực và chính sách đúng đắn đang trở thành một điểm sáng, hình mẫu và điểm đến an toàn của các nhà đầu tư quốc tế.