Nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ của công chức

(ANTĐ) - Đó là một nội dung thuộc Kế hoạch số 24/KH-UBND về cải cách hành chính năm 2010 của UBND TP Hà Nội.

Nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ của công chức

(ANTĐ) - Đó là một nội dung thuộc Kế hoạch số 24/KH-UBND về cải cách hành chính năm 2010 của UBND TP Hà Nội.

Cũng theo kế hoạch này, Hà Nội sẽ đầu tư nâng cao chất lượng trong tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, mở rộng thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết các công việc của các tổ chức, cá nhân tại các cơ quan hành chính thuộc thành phố.

Cũng trong năm 2010, Hà Nội sẽ hiện đại hóa nền hành chính, tiến hành đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch cải cách hành chính của thành phố giai đoạn 2006 - 2010, tập trung cao độ đối với việc cải cách thể chế hành chính, cải cách tài chính công...

UBND TP giao tổ công tác thực hiện Đề án 30 TP Hà Nội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên cập nhật những nội dung sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ đối với các thủ tục hành chính đã được công bố, trình Chủ tịch UBND TP phê duyệt.

Ngọc Khánh