Nâng cao tính chủ động trong phòng ngừa “bà hỏa” của các doanh nghiệp

ANTD.VN - Hiện Hà Nội đang bước vào cao điểm của mùa nắng nóng. Công suất sử dụng điện trong hoạt động sản xuất gia tăng dẫn đến nguy cơ cháy nổ cao. Do đó, nhận thức, ý thức của các chủ doanh nghiệp, ban quản lý khu cụm công nghiệp trong công tác PCCC hơn lúc nào hết phải được nâng cao.