Nâng cao kỹ năng bảo vệ bí mật Nhà nước cho các đơn vị trên địa bàn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 6-7, UBND quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật Nhà nước cho các cơ quan, đơn vị thuộc quận Bắc Từ Liêm.

Thực hiện quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm và các chỉ đạo của quận, thành phố, Ban chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật Nhà nước quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác bảo vệ BMNN cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Thượng tá Đặng Hồng Nhung, Phó trưởng Phòng Bảo vệ bí mật Nhà nước, Cục An ninh chính trị nội bộ quán triệt nội dung cơ bản về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước

Thượng tá Đặng Hồng Nhung, Phó trưởng Phòng Bảo vệ bí mật Nhà nước, Cục An ninh chính trị nội bộ quán triệt nội dung cơ bản về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước

Mục đích của hội nghị tập huấn nhằm bồi dưỡng, trang bị kiến thức, hiểu biết về tình hình và quy định của Nhà nước cũng như các biện pháp công tác bảo vệ BMNN đặc biệt là công tác dự báo, phòng ngừa, kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch, tội phạm và phần tử xấu; đảm bảo việc thực hiện công tác bảo vệ BMNN tại các phòng, ban, ngành Quận, UBND các phường trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm được triển khai đồng bộ, nghiêm túc, hiệu quả. Từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức có liên quan đối với việc thực hiện công tác bảo vệ BMNN.

Tham dự lớp tập huấn là hơn 600 CBCS CAQ, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể; cán bộ chuyên trách được phân công trực tiếp làm công tác bảo vệ BMNN tại các cơ quan đơn vị trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm; cán bộ thường xuyên tiếp xúc hoặc liên quan BMNN.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Tại hội nghị Thượng tá Đặng Hồng Nhung, Phó trưởng Phòng Bảo vệ bí mật Nhà nước, Cục An ninh chính trị nội bộ đã quán triệt nội dung cơ bản về Luật Bảo vệ BMNN và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

Quán triệt một số chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ BMNN cũng như âm mưu, hoạt động thu thập, lấy cắp, chiếm đoạt BMNN của các thế lực thù địch, tội phạm và phần tử xấu; tình hình lộ, lọt, mất BMNN trong những năm gần đây trên địa bàn Thành phố nói chung và quận Bắc Từ Liêm nói riêng.

Quán triệt một số vấn đề cơ bản về công tác bảo vệ BMNN; đặc biệt chú ý công tác bảo vệ BMNN trong việc soạn thảo, lưu giữ, bảo quản văn bản tài liệu, sử dụng, quản lý, bảo vệ thiết bị, máy tính kết nối Internet; trao đổi, cấp thông tin...

Ngoài ra tại buổi tập huấn, báo cáo viên và học viên đã cùng trao đổi, thảo luận và giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác bảo vệ BMNN.