Nâng cao chất lượng bảo vệ dân phố, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ

ANTD.VN - Nhằm nâng cao bồi dưỡng kiến thức cho lực lượng bảo vệ dân phố về công tác đảm bảo ANQG và giữ gìn TTATXH, sáng 2-8, CAQ Hoàng Mai, Hà Nội tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ dân phố năm 2022.