Năm 2022, cán bộ công chức sử dụng thẻ công chức điện tử khi thực hiện công vụ

  • 15/11/2020 09:35
  • 0 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài

ANTD.VN - Bộ Nội vụ đang xây dựng đề án triển khai sử dụng thẻ công chức điện tử. Đề án đặt mục tiêu, đến năm 2022, 100% cán bộ, công chức được cấp thẻ công chức điện tử , thường xuyên đeo thẻ trong hoạt động công vụ, thực hiện nhiệm vụ.

Năm 2022, cán bộ công chức sử dụng thẻ công chức điện tử khi thực hiện công vụ ảnh 1Đeo thẻ khi thực hiện công vụ góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức

Bộ Nội vụ cho biết, việc đeo thẻ cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện nhiệm vụ là một trong những nội dung của văn hóa công vụ, có vai trò rất quan trọng trong tổ chức, hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị và việc thực thi nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Thẻ cán bộ, công chức, viên chức được sử dụng làm công cụ nhận biết và xác định vị trí, chức danh của từng cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Cán bộ, công chức, viên chức phải đeo thẻ khi thực hiện nhiệm vụ công vụ trừ trường hợp cán bộ, công chức, viên chức chấp hành các biện pháp bảo đảm an ninh theo quy định riêng.

Thực hiện các quy định của Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Nội vụ, trong thời gian qua các bộ, ngành, địa phương đã ban hành các quy định áp dụng tại cơ quan, tổ chức mình. Nhiều Bộ, ngành và địa phương trên nền tảng phát triển công nghệ thông tin (CNTT) đã bước đầu dùng thẻ cán bộ, công chức, viên chức điện tử để kết hợp ứng dụng vào một số hoạt động khác theo nhu cầu của cơ quan, đơn vị như: đăng ký ra vào cơ quan, khóa phòng, khóa tầng làm việc, thẻ ngân hàng... trên thực tế đã hình thành thẻ cán bộ công chức điện tử.

Tuy nhiên trong thực tế triển khai vẫn còn một số hạn chế, bất cập như: cán bộ công chức các đơn vị còn chưa hiểu hết được mục đích, ý nghĩa của việc đeo thẻ; vẫn còn một số cơ quan, đơn vị, cá nhân chưa thực hiện nghiêm túc việc đeo thẻ khi thi hành công vụ.

Bên cạnh đó, thẻ công chức hiện nay mới chỉ có giá trị trong phạm vi nội bộ cơ quan, đơn vị, trong ngành, chưa có giá trị khi sử dụng ở cơ quan, đơn vị khác trong hệ thống các cơ quan nhà nước và bên ngoài xã hội.

Theo Bộ Nội vụ, để khắc phục những bất cập nêu trên, cần thiết phải thực hiện cấp và quản lý thẻ công chức điện tử ở quy mô quốc gia.

Thẻ công chức điện tử cần đáp ứng được các tiêu chí: thiết kế hiện đại, thể hiện rõ thứ bậc hành chính, dễ nhận biết; các yếu tố bảo an, bảo mật được đảm bảo; kích thước thẻ, các tính năng kỹ thuật của thẻ phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế; chíp của thẻ lưu trữ được các thông tin cơ bản của công chức, thông tin sinh trắc học và các thông tin mở rộng khác để có thể liên kết với các nền tảng cơ sở dữ liệu khác.

Nếu đáp ứng được các tiêu chí trên, cán bộ, công chức sử dụng thẻ công chức điện tử để truy cập hệ thống thông tin Chính phủ, của cơ quan, đơn vị để phục vụ công việc.

Bên cạnh đó, cán bộ, công chức sử dụng thẻ công chức điện tử được tạo thuận lợi trong việc đi lại (lên máy bay, xe bus, tầu điện,...); truy cập, sử dụng các dịch vụ công thiết yếu; có thể mở rộng, liên kết (tích hợp trong tương lai) với các thẻ: Thẻ ATM, Sổ bảo hiểm xã hội, Thẻ bảo hiểm y tế, Căn cước công dân, Thẻ khám chữa bệnh, Thẻ ra vào cơ quan, công sở,... hướng tới giảm thiểu số thẻ mà cán bộ, công chức cần phải mang, xuất trình khi đi lại, thực hiện nhiệm vụ.

Theo đề án, Bộ Nội vụ đặt mục tiêu, đến năm 2022, 100% cán bộ, công chức được cấp thẻ công chức điện tử, thường xuyên đeo thẻ trong hoạt động công vụ, thực hiện nhiệm vụ. Các đơn vị sự nghiệp có thể áp dụng triển khai cấp thẻ viên chức điện tử trên nền tảng công nghệ của thẻ công chức điện tử (các đơn vị sự nghiệp nằm trong trụ sở chính của các bộ, ngành, địa phương sử dụng chung hệ thống kiểm soát).

Phạm vi áp dụng bao gồm, hệ thống cơ quan nhà nước các cấp từ Trung ương đến địa phương, gồm: Các Bộ (trừ Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân, Kiểm toán nhà nước), cơ quan ngang Bộ;

Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội; Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Bảo hiểm Xã hội Việt Nam; Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

UBND cấp tỉnh, cấp huyện; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện.

Tin cùng chuyên mục