Mỹ xem xét chuyển hệ thống phòng không khét tiếng MIM-23 Hawk cho UkraineMỹ xem xét chuyển hệ thống phòng không khét tiếng MIM-23 Hawk cho UkraineMỹ xem xét chuyển hệ thống phòng không khét tiếng MIM-23 Hawk cho UkraineMỹ xem xét chuyển hệ thống phòng không khét tiếng MIM-23 Hawk cho UkraineMỹ xem xét chuyển hệ thống phòng không khét tiếng MIM-23 Hawk cho UkraineMỹ xem xét chuyển hệ thống phòng không khét tiếng MIM-23 Hawk cho UkraineMỹ xem xét chuyển hệ thống phòng không khét tiếng MIM-23 Hawk cho UkraineMỹ xem xét chuyển hệ thống phòng không khét tiếng MIM-23 Hawk cho UkraineMỹ xem xét chuyển hệ thống phòng không khét tiếng MIM-23 Hawk cho UkraineMỹ xem xét chuyển hệ thống phòng không khét tiếng MIM-23 Hawk cho UkraineMỹ xem xét chuyển hệ thống phòng không khét tiếng MIM-23 Hawk cho UkraineMỹ xem xét chuyển hệ thống phòng không khét tiếng MIM-23 Hawk cho UkraineMỹ xem xét chuyển hệ thống phòng không khét tiếng MIM-23 Hawk cho UkraineMỹ xem xét chuyển hệ thống phòng không khét tiếng MIM-23 Hawk cho UkraineMỹ xem xét chuyển hệ thống phòng không khét tiếng MIM-23 Hawk cho UkraineMỹ xem xét chuyển hệ thống phòng không khét tiếng MIM-23 Hawk cho UkraineMỹ xem xét chuyển hệ thống phòng không khét tiếng MIM-23 Hawk cho UkraineMỹ xem xét chuyển hệ thống phòng không khét tiếng MIM-23 Hawk cho UkraineMỹ xem xét chuyển hệ thống phòng không khét tiếng MIM-23 Hawk cho UkraineMỹ xem xét chuyển hệ thống phòng không khét tiếng MIM-23 Hawk cho UkraineMỹ xem xét chuyển hệ thống phòng không khét tiếng MIM-23 Hawk cho UkraineMỹ xem xét chuyển hệ thống phòng không khét tiếng MIM-23 Hawk cho Ukraine

Mỹ xem xét chuyển hệ thống phòng không khét tiếng MIM-23 Hawk cho Ukraine

ANTD.VN - Sau Tây Ban Nha tới lượt Mỹ xem xét chuyển hệ thống phòng không khét tiếng MIM-23 Hawk cho Kiev. Động thái diễn ra sau khi Nga tiếp tục các cuộc tập kích vào các mục tiêu quân sự và năng lượng của Ukraine.