Mỹ- Triều có thể đối thoại ​trong năm 2018Mỹ- Triều có thể đối thoại ​trong năm 2018Mỹ- Triều có thể đối thoại ​trong năm 2018Mỹ- Triều có thể đối thoại ​trong năm 2018Mỹ- Triều có thể đối thoại ​trong năm 2018Mỹ- Triều có thể đối thoại ​trong năm 2018Mỹ- Triều có thể đối thoại ​trong năm 2018Mỹ- Triều có thể đối thoại ​trong năm 2018Mỹ- Triều có thể đối thoại ​trong năm 2018

Mỹ- Triều có thể đối thoại ​trong năm 2018

ANTD.VN -Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 26/12 cho rằng, Triều Tiên có thể sẽ xem xét khả năng đối thoại với Mỹ trong năm tới do nước này đang tìm cách đạt được quy chế một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.