Mỹ trả tiền để Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp pháo tự hành T-155 Firtina cho Ukraine?Mỹ trả tiền để Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp pháo tự hành T-155 Firtina cho Ukraine?Mỹ trả tiền để Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp pháo tự hành T-155 Firtina cho Ukraine?Mỹ trả tiền để Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp pháo tự hành T-155 Firtina cho Ukraine?Mỹ trả tiền để Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp pháo tự hành T-155 Firtina cho Ukraine?Mỹ trả tiền để Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp pháo tự hành T-155 Firtina cho Ukraine?Mỹ trả tiền để Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp pháo tự hành T-155 Firtina cho Ukraine?Mỹ trả tiền để Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp pháo tự hành T-155 Firtina cho Ukraine?Mỹ trả tiền để Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp pháo tự hành T-155 Firtina cho Ukraine?Mỹ trả tiền để Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp pháo tự hành T-155 Firtina cho Ukraine?Mỹ trả tiền để Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp pháo tự hành T-155 Firtina cho Ukraine?Mỹ trả tiền để Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp pháo tự hành T-155 Firtina cho Ukraine?Mỹ trả tiền để Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp pháo tự hành T-155 Firtina cho Ukraine?Mỹ trả tiền để Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp pháo tự hành T-155 Firtina cho Ukraine?Mỹ trả tiền để Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp pháo tự hành T-155 Firtina cho Ukraine?

Mỹ trả tiền để Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp pháo tự hành T-155 Firtina cho Ukraine?

ANTD.VN - Pháo tự hành T-155 Firtina thực chất là phiên bản K9 Thunder của Hàn Quốc do Ankara chế tạo theo giấy phép.