Mỹ ra đòn hiểm với trực thăng Mi-17 Nga, ép Philippines phải mua UH-60 Black Hawk? ảnh 1Mỹ ra đòn hiểm với trực thăng Mi-17 Nga, ép Philippines phải mua UH-60 Black Hawk? ảnh 2Mỹ ra đòn hiểm với trực thăng Mi-17 Nga, ép Philippines phải mua UH-60 Black Hawk? ảnh 3Mỹ ra đòn hiểm với trực thăng Mi-17 Nga, ép Philippines phải mua UH-60 Black Hawk? ảnh 4Mỹ ra đòn hiểm với trực thăng Mi-17 Nga, ép Philippines phải mua UH-60 Black Hawk? ảnh 5Mỹ ra đòn hiểm với trực thăng Mi-17 Nga, ép Philippines phải mua UH-60 Black Hawk? ảnh 6Mỹ ra đòn hiểm với trực thăng Mi-17 Nga, ép Philippines phải mua UH-60 Black Hawk? ảnh 7Mỹ ra đòn hiểm với trực thăng Mi-17 Nga, ép Philippines phải mua UH-60 Black Hawk? ảnh 8Mỹ ra đòn hiểm với trực thăng Mi-17 Nga, ép Philippines phải mua UH-60 Black Hawk? ảnh 9Mỹ ra đòn hiểm với trực thăng Mi-17 Nga, ép Philippines phải mua UH-60 Black Hawk? ảnh 10Mỹ ra đòn hiểm với trực thăng Mi-17 Nga, ép Philippines phải mua UH-60 Black Hawk? ảnh 11Mỹ ra đòn hiểm với trực thăng Mi-17 Nga, ép Philippines phải mua UH-60 Black Hawk? ảnh 12

Mỹ ra đòn hiểm với trực thăng Mi-17 Nga, ép Philippines phải mua UH-60 Black Hawk?

ANTD.VN - Mỹ “khuyên” Philippines nên từ bỏ hợp đồng mua 16 máy bay trực thăng đa năng Mi-17 của Nga và dạm bán trực thăng UH-60 Black Hawk của mình cho nước này.