Mỹ phản ứng ra sao khi tên lửa siêu thanh Nga xuất hiện ở Cuba?Mỹ phản ứng ra sao khi tên lửa siêu thanh Nga xuất hiện ở Cuba?Mỹ phản ứng ra sao khi tên lửa siêu thanh Nga xuất hiện ở Cuba?Mỹ phản ứng ra sao khi tên lửa siêu thanh Nga xuất hiện ở Cuba?Mỹ phản ứng ra sao khi tên lửa siêu thanh Nga xuất hiện ở Cuba?Mỹ phản ứng ra sao khi tên lửa siêu thanh Nga xuất hiện ở Cuba?Mỹ phản ứng ra sao khi tên lửa siêu thanh Nga xuất hiện ở Cuba?Mỹ phản ứng ra sao khi tên lửa siêu thanh Nga xuất hiện ở Cuba?Mỹ phản ứng ra sao khi tên lửa siêu thanh Nga xuất hiện ở Cuba?Mỹ phản ứng ra sao khi tên lửa siêu thanh Nga xuất hiện ở Cuba?Mỹ phản ứng ra sao khi tên lửa siêu thanh Nga xuất hiện ở Cuba?Mỹ phản ứng ra sao khi tên lửa siêu thanh Nga xuất hiện ở Cuba?Mỹ phản ứng ra sao khi tên lửa siêu thanh Nga xuất hiện ở Cuba?Mỹ phản ứng ra sao khi tên lửa siêu thanh Nga xuất hiện ở Cuba?

Mỹ phản ứng ra sao khi tên lửa siêu thanh Nga xuất hiện ở Cuba?

ANTD.VN - Tên lửa siêu thanh Nga đặt trên lãnh thổ Cuba có thể sẽ khiến Mỹ lo lắng và ngừng ý định bao vây quân sự đối với Moskva, tờ Sohu của Trung Quốc nhận định.