Mỹ-NATO sợ vượt quá ‘lằn ranh đỏ’ của Nga ảnh 1Mỹ-NATO sợ vượt quá ‘lằn ranh đỏ’ của Nga ảnh 2Mỹ-NATO sợ vượt quá ‘lằn ranh đỏ’ của Nga ảnh 3Mỹ-NATO sợ vượt quá ‘lằn ranh đỏ’ của Nga ảnh 4Mỹ-NATO sợ vượt quá ‘lằn ranh đỏ’ của Nga ảnh 5Mỹ-NATO sợ vượt quá ‘lằn ranh đỏ’ của Nga ảnh 6Mỹ-NATO sợ vượt quá ‘lằn ranh đỏ’ của Nga ảnh 7Mỹ-NATO sợ vượt quá ‘lằn ranh đỏ’ của Nga ảnh 8Mỹ-NATO sợ vượt quá ‘lằn ranh đỏ’ của Nga ảnh 9Mỹ-NATO sợ vượt quá ‘lằn ranh đỏ’ của Nga ảnh 10Mỹ-NATO sợ vượt quá ‘lằn ranh đỏ’ của Nga ảnh 11Mỹ-NATO sợ vượt quá ‘lằn ranh đỏ’ của Nga ảnh 12Mỹ-NATO sợ vượt quá ‘lằn ranh đỏ’ của Nga ảnh 13Mỹ-NATO sợ vượt quá ‘lằn ranh đỏ’ của Nga ảnh 14Mỹ-NATO sợ vượt quá ‘lằn ranh đỏ’ của Nga ảnh 15

Mỹ-NATO sợ vượt quá ‘lằn ranh đỏ’ của Nga

ANTD.VN - Trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, “lằn ranh đỏ” của Moscow chính là việc Mỹ và các đồng minh trong và ngoài NATO không được phép cung cấp chiến đấu cơ cho Ukraine.