Mỹ 'giật mình' khi tên lửa bí ẩn của Nga xuất hiện tại bãi thử hẻo lánh ảnh 1Mỹ 'giật mình' khi tên lửa bí ẩn của Nga xuất hiện tại bãi thử hẻo lánh ảnh 2Mỹ 'giật mình' khi tên lửa bí ẩn của Nga xuất hiện tại bãi thử hẻo lánh ảnh 3Mỹ 'giật mình' khi tên lửa bí ẩn của Nga xuất hiện tại bãi thử hẻo lánh ảnh 4Mỹ 'giật mình' khi tên lửa bí ẩn của Nga xuất hiện tại bãi thử hẻo lánh ảnh 5Mỹ 'giật mình' khi tên lửa bí ẩn của Nga xuất hiện tại bãi thử hẻo lánh ảnh 6Mỹ 'giật mình' khi tên lửa bí ẩn của Nga xuất hiện tại bãi thử hẻo lánh ảnh 7Mỹ 'giật mình' khi tên lửa bí ẩn của Nga xuất hiện tại bãi thử hẻo lánh ảnh 8Mỹ 'giật mình' khi tên lửa bí ẩn của Nga xuất hiện tại bãi thử hẻo lánh ảnh 9Mỹ 'giật mình' khi tên lửa bí ẩn của Nga xuất hiện tại bãi thử hẻo lánh ảnh 10Mỹ 'giật mình' khi tên lửa bí ẩn của Nga xuất hiện tại bãi thử hẻo lánh ảnh 11Mỹ 'giật mình' khi tên lửa bí ẩn của Nga xuất hiện tại bãi thử hẻo lánh ảnh 12

Mỹ 'giật mình' khi tên lửa bí ẩn của Nga xuất hiện tại bãi thử hẻo lánh

ANTD.VN - Có nhiều dấu hiệu cho thấy tên lửa bí ẩn của Nga đang chuẩn bị được thử nghiệm, điều này khiến giới chức quân sự Mỹ cảm thấy rất lo lắng.