Mỹ duyệt bán 'hỏa thần' HIMARS trị giá 10 tỷ USD cho Ba Lan ảnh 1Mỹ duyệt bán 'hỏa thần' HIMARS trị giá 10 tỷ USD cho Ba Lan ảnh 2Mỹ duyệt bán 'hỏa thần' HIMARS trị giá 10 tỷ USD cho Ba Lan ảnh 3Mỹ duyệt bán 'hỏa thần' HIMARS trị giá 10 tỷ USD cho Ba Lan ảnh 4Mỹ duyệt bán 'hỏa thần' HIMARS trị giá 10 tỷ USD cho Ba Lan ảnh 5Mỹ duyệt bán 'hỏa thần' HIMARS trị giá 10 tỷ USD cho Ba Lan ảnh 6Mỹ duyệt bán 'hỏa thần' HIMARS trị giá 10 tỷ USD cho Ba Lan ảnh 7Mỹ duyệt bán 'hỏa thần' HIMARS trị giá 10 tỷ USD cho Ba Lan ảnh 8Mỹ duyệt bán 'hỏa thần' HIMARS trị giá 10 tỷ USD cho Ba Lan ảnh 9Mỹ duyệt bán 'hỏa thần' HIMARS trị giá 10 tỷ USD cho Ba Lan ảnh 10Mỹ duyệt bán 'hỏa thần' HIMARS trị giá 10 tỷ USD cho Ba Lan ảnh 11Mỹ duyệt bán 'hỏa thần' HIMARS trị giá 10 tỷ USD cho Ba Lan ảnh 12Mỹ duyệt bán 'hỏa thần' HIMARS trị giá 10 tỷ USD cho Ba Lan ảnh 13Mỹ duyệt bán 'hỏa thần' HIMARS trị giá 10 tỷ USD cho Ba Lan ảnh 14Mỹ duyệt bán 'hỏa thần' HIMARS trị giá 10 tỷ USD cho Ba Lan ảnh 15Mỹ duyệt bán 'hỏa thần' HIMARS trị giá 10 tỷ USD cho Ba Lan ảnh 16Mỹ duyệt bán 'hỏa thần' HIMARS trị giá 10 tỷ USD cho Ba Lan ảnh 17Mỹ duyệt bán 'hỏa thần' HIMARS trị giá 10 tỷ USD cho Ba Lan ảnh 18Mỹ duyệt bán 'hỏa thần' HIMARS trị giá 10 tỷ USD cho Ba Lan ảnh 19Mỹ duyệt bán 'hỏa thần' HIMARS trị giá 10 tỷ USD cho Ba Lan ảnh 20Mỹ duyệt bán 'hỏa thần' HIMARS trị giá 10 tỷ USD cho Ba Lan ảnh 21Mỹ duyệt bán 'hỏa thần' HIMARS trị giá 10 tỷ USD cho Ba Lan ảnh 22

Mỹ duyệt bán 'hỏa thần' HIMARS trị giá 10 tỷ USD cho Ba Lan

ANTD.VN -  Mỹ đã phê duyệt bán 18 hệ thống "hỏa thần" HIMARS cùng lượng lớn đạn dược và thiết bị khác cho Ba Lan, tổng trị giá của thương vụ lên tới 10 tỷ USD.